rekonštrukcia podoby hradu Ozdin, Vlastivedný časopis 1971 pôdorys hradu Ozdín a priečne profily terénu , Vlasivedný časopis 1971

Hrady Novohradskej stolice – Stolické vrchy

Ozdín

   Zrumený hrad, prvý raz spomínaný v r.1279 ako castrum „Osdin“, kedy si bratia Oturichovci rozdelili hradné budovy. Pravdepodobne z r.1282 je aj listina, v ktorej stojí "Pán od Turich z hradu a Twrdze nassi Uzdin", jej datáž a vierohodnosť sú však pochybné. Hrad však napriek tomu možno podľa dispozície, ešte stále čitateľnej v konfiguračných vlnách, považovať za ranogotický z pol.13.st. Okolo pol.15.st. bol v rukách jiskrovcov, od ktorých ho znovudobyl Matej Korvín v r.1460, s tým prichodí aj posledná zmienka o hrade. V priebehu 16.st. vlastnil Ozdín František Bebek. Po ústupe osmanských vojsk stratil aj posledný dôvod svojej nie príliš exponovanej existencie a v pol.17.st. možno predpokladať jeho zánik. 

   Dnes sú zvyšky hradu dosiahnuteľné najprv po modrej TZT z námestia v Málinci JZ smerom a po 20min. treba zísť zo značky doľava ku majeru „Podhrad“, odkiaľ je to po lesnej zvážnici na vrchol kopca „Hrad“ 589m s retranslačným stožiarom ďaľších 20min. 

   Hrad tvorila ústredná obytná veža s obdĺžnikovým pôdorysom, chránená samostatným opevnením a okrúhlou vežou I.predhradia od JV a rovnakou v II.predhradí od S. V I.predhradí stál aj obdĺžnikový palác. Medzi vlastnou akropolou, prvým i druhým predhradím stáli najskôr murované opevnenia. Prístup do hradu chránila brána so strážnicou a padacím mostom od JV.