Hrady Novohradskej stolice - Juhoslovenská kotlina

Holiša

  Zaniknutý, bližšie neznámy hrad, spomínaný ako castrum „Galsa“ v r.1469.