Hrady Novohradskej stolice  - Juhoslovenská kotlina

Vidiná

  Zaniknutá bratrícka pevnôstka z pol.15.st., pravdepodobne na ktorej zvyškoch bol v r.1706 postavený barokový kaštieľ, upravovaný v 19.st. a po r.1970. Pri poslednej rekonštrukcii boli identifikované stredoveké stavebné prvky v základoch nepravidelného dvojtraktového kaštieľa do „L“, stojaceho na nevysokej vyvýšenine (195m) nad potokom Kriváň uprostred obce.