mapka zázemia hradu 1:25tis s prístupovou cestou pôdorys hradu s vývojovými fázami foto: R.Longauer, 1999 pôvodný padací most a priekopa, Modrý kameň, foto: R.Longauer 1999

Hrady Novohradskej stolice – Krupinská planina

Modrý Kameň

   Ruina ranogotického hradu so zachovanou prístavbou barokového kaštieľa nad rovnomenným mestom, našim najmenším čo do počtu obyvateľov, ktorých tu žije iba okolo poldruha tisíca.

   Hrad bol postavený najskôr predkami Balassovcov niekedy v posl. štvrt. 13.st. a prvý raz je doložený v r.1290 pod menom „Keykkw“ z maďarského kékkó-modrý kameň. Postavený bol na nevysokej ostrožine a od stúpajúceho masívu vrchu Kalvária 478m na S bol oddelený dodnes zachovanou šijovou priekopou. V I..pol.15.st. bol na dolnej terase, hneď za padacím mostom s priekopou vybudovaný gotický palác. V r. 1575 bol hrad dobytý Turkami, ktorí ho v r.1593 pred kapituláciou vyhodili do vzduchu. Obnovený a už renesančne opevnený bol v r.1609-12, kedy vznikla aj delostrelecká plošina na JV. Stavovské povstania si vyžiadali ďalšiu modernizáciu opevnení v r.1681 no už 2 roky na to bol zničený Thókóliho kurucmi. Horný hrad nebol už viac obnovený a jeho ruiny adaptovali Balassovci na barokový park ku novopostavenému kaštieľu na dolnej terase. Pri jeho stavbe využili zčasti aj zvyšky turkami zničeného paláca. Poslednou významnejšou stavebnou udalosťou bolo dokončenie a zariadenie kaplnky v r.1759. V r.1813 získali Modrý Kameň Foráchovci, za ktorých boli upravované fasády do súčasnej podoby.

   Hrad je prístupný z námestia hlavnou cestou, po cca 200m odbočiť doprava a ďalej hore dolinou v časti Očenáška a po cca 500m odbočiť doľava po asf. ceste ku parkovisku pred hradom.  mediryt Lány, Lenhardt, 1826