Požoňská stolica (Prešporská, Bratislavská) Nitrianska stolica Novohradská stolica     

    Stolice
Abov
Gemer
Győr
Hont
Komárno
Liptov
Mošoň
Nitra
Novohrad
Orava
Ostrihom
Požoň
Šariš
Spiš
Tekov
Trenčín
Turiec
Turňa
Uh
Zemplín
Zvolen